Ordbehandlingsprogram

Ett ordbehandlingsprogram är ett datorprogram som används för att skapa, formatera, ändra spara och skriva ut en dokumentfil. De kallas också för ord- eller textbehandlare. Dagens ordbehandlare använder ett grafiskt användargränssnitt som innebär att den som arbetar i ordbehandlingsprogrammet ser hur det slutgiltiga dokumentet kommer att se ut då det är färdigskrivet och slutredigerat.

 

Kontorsprogram
Ordbehandlingsprogram eller kort och gott ordbehandlare räknas till kontorsprogram. Kontorsprogram och ordbehandlare finns det gott om på marknaden. De flesta känner förmodligen till MS-Word som ingår i kontorsprogrammet Microsoft Office och Pages, som är den ordbehandlare som Apple utvecklade för sina datorer Mac:arna. Dessa båda är kommersiella ordbehandlingsprogram och det finns fler. Ordbehandlaren Writer i kontorsprogrammet OpenOffice.org som är dock fullständigt gratis att ladda ned.

 

OpenOffice
Den som någon gång stött på filformatet .odf har kommit i kontakt med det filformat som OpenOffice använder. Formatet är ISO-standardiserat och benämns OpenDocument Format – ODF. Den som använder sig av Open Office slipper bland annat köpa mjukvarulicenser och utsättas för tvångsuppgraderingar. Inga problem att läsa .doc och .xls formaten från Microsoft® Office®-sviten. OpenOffice finns för en mängd olika operativsystem, datorarkitekturer och språk bland andra för Microsoft Windows och Mac OS X.Ordbehandlingsprogram 2

 

Funktioner i ett ordbehandlingsprogram
Vilka funktioner bör ett ordbehandlingsprogram ha. Det är framförallt funktioner som låter oss använda de inbyggda funktioner som automatiserar vanliga arbetsuppgifter som att skapa innehållsförteckningar med kapitlens rubriker och sidnummer. Tillika bereder oss möjligheten att skapa mallar så att vi exempelvis inte ständigt behöver skapa ett nytt brevhuvud eller sidfot till de brev vi skriver.

Till välsignelserna hör att man kan skapa listor med referenser till bilder och illustrationer som förekommer i det aktuella dokument som skapas.

Att programmet även kan skapa ordlistor med hänvisningar till sidnummer. Även det att programmet kan uppdatera korsreferenser mellan delar i dokumentet med aktuella sidnummer är något som underlättar i skribentens vardag. Att programmet även håller sidnumrering och referenser till notiser intakt när dokumentets textmassa växer och förändras är naturligtvis ett litet mirakel i sig självt.

gazeti