Maskinöversättning

IT-teknikens utveckling har gjort att allt fler uppgifter som förut var manuella nu kan göras automatiskt av datorer. Arbete pågår idag ständigt för att utveckla program och tjänster som även kan utföra översättning per automatik – så kallad maskinöversättning.

Maskinöversättning ska inte förväxlas med den typ av översättning som görs i översättningsverktyg, så kallade CAT-verktyg (Computer Aided Translation). CAT-verktygen är programvaror som bidrar till översättningsprocessen genom att skapa minnen av tidigare översättningar och föreslå lösningar till pågående översättningar, men själva översättningen skrivs fortfarande manuellt av en översättare. När man talar om ren maskinöversättning menar man istället just det, översättning som har gjorts helt av maskiner. En av de mest kända leverantörerna av maskinöversättning är Google Translate.

Maskinöversättning har utvecklats långt från när tekniken började utvecklas på allvar i mitten av 1990-talet. Den sker idag oftast på ett av två sätt, eller genom en kombination av de två: regelbaserad maskinöversättning och statistikbaserad maskinöversättning.  Regelbaserad maskinöversättning följer en internt lagrad uppsättning lingvistiska regler. Resultatet blir oftast mindre lyckat. Då kan den statistiska maskinöversättningen sägas ha blivit mer lyckad; eftersom den baseras på vad användarna själva skriver in, klarar den med tiden av att översätta till exempel idiom på rätt sätt, och inte ordagrant.translate-110777_640

Än så länge är dock alla former av maskinöversättning långt ifrån att ligga på samma nivå som en mänsklig översättare. Ett test som genomfördes av Sveriges facköversättarförening av alla större maskinöversättningsleverantörer visade att det fanns betydande brister hos de allra flesta, särskilt inom områdena teknik, juridik och medicin. Bäst resultat fick man då man lät de statistikbaserade leverantörerna översätta EU-texter, vilket sannolikt beror på det stora material flerspråkiga texter som finns att tillgå via EU, och som således ingår i maskinernas databas. I testet ingick även genren ”litteratur”, vilket testades med hjälp av ett utdrag ur The Lagoon av Joseph Conrad. Resultatet blev i detta fall så dåligt och otydbart att testgenomförarna avstod från kommentar.

Om du jobbar som översättare vet du att datorn är ens bästa arbetsredskap, och att internet är ett av de viktigaste sätten att marknadsföra sig och hitta information. IT är således en huvudfaktor i branschen. Om du någon gång skulle behöva hjälp med IT-tekniken, kan du vända dig till Internetvikings.com.

gazeti