LAN

LAN står för Local Area Network, och förkortningen avser egentligen själva sammankopplingen av flera datorer till ett lokalt nätverk. I folkmun används dock ”LAN” även för att mena ett så kallat LAN-party, det vill säga en sammankomst då flera användare träffas för att koppla samman sina datorer och, i de allra flesta fallen, spela datorspel tillsammans (och mot varandra). Ett LAN kan vara så litet att det bara består av tre eller fyra kompisar som träffas hos varandra över en helg, eller så stort som Dreamhack, som samlar mer än 10 000 personer.

Förutom att man på ett LAN-party träffas för att spela datorspel tillsammans är det också ett tillfälle för datoranvändarna att visa upp sina datorer. Många ägnar sig åt att på olika sätt modifiera sina datorer, tangentbord och datormöss för att vara mer estetiskt tilltalande, och LAN-partyn är kanske enda gången som någon utomstående får se dem.LAN-Party

Dreamhack, som alltså har mer än 10 000 deltagare årligen, är världens största LAN. Rekordet uppmättes på evenemanget Dreamhack Winter år 2010, då en representant från Guiness rekordbok var på plats. Antalet uppkopplade datorer till nätverket uppmättes till 13 153 stycken, och inget annat LAN har kommit upp i det antalet sedan dess. Dreamhack har utvecklats till att bestå av mycket mer än bara själva LAN:et, då det i anslutning till sammankomsten också arrangeras seminarier, föreläsningar och tävlingar som är relaterade till den senaste datortekniken.

På stora LAN som Dreamhack är säkerheten en viktig aspekt, precis som vid alla evenemang när så många människor samlas på en begränsad yta. För att alla arrangemang ska flyta på smidigt tar man under Dreamhack hjälp av 350 volontärer som ställer upp som funktionärer. Dessa delas in i team som alla är ansvariga för specifika uppgifter, till exempel att hjälpa deltagarna med datorproblem och att se över säkerheten. För att försäkra att olyckor kan åtgärdas snabbt och att funktionärer har en översikt över hela området är det viktigt att de kan kommunicera ed varandra över långa avstånd. Det bästa sättet att göra det är att använda sig av ett komradiosystem. Du kan enkelt hyra komradio på TPO.se

gazeti