CAT-verktyg

Den bild som gemene man har av översättarens arbete stämmer sannolikt inte in på hur verkligheten ser ut. Den romantiserade bilden av översättaren som slår i ordböcker och läser i källtexten bredvid datorskärmen är visserligen ganska nära sanningen för hur litterära översättare arbetar, men mycket få facköversättare känner igen sig i den bilden. Istället arbetar man nästan uteslutande med datorn, och har ordböcker och källtext integrerade i ett enda program, som man också producerar måltexten i. Denna typ av program kallas för ett CAT-verktyg.

CAT står för Computer Aided Translation, och på engelska kallar man programmen för ”CAT tools”. Programmen skulle alltså på svenska kunna kallas för översättningsverktyg. Och det är precis det de är: ett verktyg som översättaren använder för att underlätta sitt arbete. CAT-verktygets huvudsakliga fördel, jämfört med att översätta i till exempel Word eller ett vanligt ordbehandlingsprogram, är att alla översättningar man gör lagras i ett översättningsminne. När översättaren får en text från en uppdragsgivare kan han eller hon öppna texten i CAT-verktyget. Programmet kommer då att visa alla de segment (meningar) som redan tidigare har översatts, eller som liknar meningar som redan översatts, och ange översättningen i minnet som ett förslag. Detta kan naturligtvis spara mycket tid och arbete för översättaren, särskilt om man ofta översätter samma typ av text. En annan fördel är naturligtvis att gränssnittet är anpassat för just översättning, vilket betyder att man får en överskådlig bild av både källtexten och måltexten när man arbetar.technology-791029_640

Förutom dessa huvudsakliga funktioner har programmen också en rad andra funktioner för att assistera översättaren, till exempel stavnings- och grammatikkontroller och möjlighet att skapa terminologidatabaser och ordlistor. De flesta CAT-verktyg har också en särskild funktion för att lägga in redan utförda översättningar i översättningsminnet, genom att man öppnar både källtexten och måltexten och låter programmet para ihop de olika segmenten. Detta kallas alignment på engelska.

CAT-verktyget är således översättarens främsta arbetsredskap, och är oumbärligt för de flesta. Något annat som är oumbärligt i branschen är en bra hemsida, eftersom det är där många kunder hittar översättare. På Webbhotells.se kan du som är översättare hitta rekommendationer på pålitliga och lättanvända webbhotell som kan vara värd för din hemsida.

gazeti