Bit och byte

I vår tid där väldigt många – åtminstone i den utvecklade delen av världen, har tillgång till datorer, läsplattor och smart phones – hör och ser vi allt som oftast bit och byte användas.
I vardagslag pratar man om Megabit per sekund och menar då ofta den hastighet varmed data överförs i ens LAN eller WAN – i nätet kort och gott. Exempelvis bredbandet är på 100 Megabit per sekund. Då man talar om Gigabyte handlar det oftare om lagring av data, datorns hårddisk är på 160 Gigabyte. Hur mycket minne datorn har och då avser man också ofta hur väl den är anpassad till användarens sätt att bruka sin dator. För den som bara skriver brev, surfar på nätet och handlar på olika webbplatser räcker det med en standarddator som inte behöver mycket lagringskapacitet. För den som spelar mycket spel, både off- och on-line, eller den som ser mycket film via sin dator så kan det behövas en dator med större minne för att kunna hantera de stora datamängder som ett spel eller en film innehåller. Med mycket minne i datorn så blir spel- eller filmupplevelse så mycket bättre.

Även om IT-mognaden nått långt i Norden så förekommer det att många blandar ihop de båda begreppen bit och byte. Så vad är det som skiljer de båda begreppen åt?Bit och byte 11

 

Bit
En bit är en binär siffra, antingen med värdet 1 eller 0. All information som finns i en dator lagras och behandlas i det som heter binära tal.

Benämningen bit härleds från de engelska orden binary digit. BInary digiT.

 

Byte
En byte, å andra sidan, är en enhet av åtta bit-enheter som kombinerats till en enhet.

Det är bra att känna till att begreppet byte i regel används om lagringen av data på datorns, läsplattans eller datorns hårddisk.

 

Håll huvudet kallt…
En megabyte är alltså en miljon bytes. En byte är 8 bitar, vilket innebär att en miljon bytes är åtta miljoner bitar.

 

En megabit är en miljon bitar. Omsatt till megabyte blir det 0,125 megabyte MB.

gazeti